Otvoritev razstave Sonje Hrastnik Jančič

Sonja Hrastnik Jančič, rojena leta 1987 v Celju, živi in dela v Zrečah. Leta 2015 je diplomirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje,  pri profesorju Hermanu Gvardjančiču.

Slikarka se ukvarja z različnimi tehnikami in njihovimi kombinacijami. Te ponujajo različne vizualne rešitve, ki jih slikarka umešča glede na potrebe abstraktno ploskovitega sloga, v katerem ima simbolno velik pomen. Razstavljena dela so del diplomskega opusa in nadaljevanje diplomskega koncepta, kjer slikarka obravnavano tematiko in način pripovedovanja ljudske pravljice pretvarja v vizualno podobo. Gre za tako imenovane življenjske teme, torej razmerja človeka z njegovim okoljem, s soljudmi in drugimi živimi bitji in njegovo dojemanje transcendentalnega ter samega sebe.

Motivi so realne podobe, ki jih slikarka transformira v tako obliko, da poudari primarnost , poišče bistvo podobe in išče nek drug, globlji pomen z enostavnimi vizualnimi rešitvami.

Kulturni je za nami! Se vidimo zopet prihodnje leto!